Wat is de boodschap van de Bijbel?

De Bijbel laat ons alles zien

De Bijbel laat ons zien wie wij zijn en wie God is. Op de eerste bladzijde lezen we het begin van de mensheid. God schept hemel en aarde en ook de mens. Alles is volmaakt en de mens leeft tot eer van God in zalige harmonie. Maar de mens verbreekt dat en vertrapt Gods liefde. Hij gelooft de duivel die de mens influistert als God te kunnen zijn door Gods gebod te overtreden. 

In Christus Jezus vervuld

In het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, wordt Gods belofte vervuld. Gods Zoon komt naar de aarde en wordt in Bethlehem geboren. We lezen over ZIjn leven, Zijn lijden en sterven, Zijn spreken en Zijn wonderen. Hij ondergaat de dood aan het kruis. Hij gaf Zijn eigen leven als betaling voor de zonden en de schuld van ieder die in Hem gelooft.

God belooft de Zaligmaker

Zo scheurt de mens zich los van God, de Bron van het leven. Dood en verderf doen hun intrede. Direct na die vreselijke afval van God belooft Hij de komst van de Zaligmaker. Die zal de breuk herstellen. Zo wordt het weer mogelijk om terug te keren in de zalige gemeenschap met God. Deze belofte loopt als een rode draad door het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel.

Door Woord en Geest

Jezus bleef niet in de dood maar staat na drie dagen op uit het graf. Zo overwint hij de dood en kan Hij het eeuwige leven geven aan ieder die in Hem gelooft. Het is God Zelf Die door Zijn Woord, de Bijbel, verloren en hopeloze zondaren roept tot bekering. Kom luisteren naar Gods Woord bij onze Zondagmiddagdienst, op onze eenvoudige Bijbelstudie, in de Inloop, via het Woord voor elke Dag of neem contact met ons op.

Scrollfoto bijbel In de Gouwstraat Rotterdam

Verder lezen over de Bijbel?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten